• Τηλέφωνο
 • +30 211013 8038

Δέχεται κατόπιν ραντεβού

Βιογραφικό

Τίτλοι Ειδικότητας

2014 Ελλάδα: Τίτλος Ειδικότητας Παθολογίας

2012 ΗΠΑ:
Τίτλος ειδικότητας Παθολογίας (American Board of Internal Medicine)

Εκπαίδευση / Ακαδημαϊκοί τίτλοι

 • Μεταδιδακτορικό Δίπλωμα: University of Texas, MD Anderson Cancer Center. USA
 • Ειδικότητα Εσωτερικής Παθολογίας: University of Kentucky. USA 
 • Διδακτορική Διατριβή: Iατρική Σχολή Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
 • Πτυχίο: Ιατρική Σχολή Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

Επαγγελματική Εμπειρία

2014 - σήμερα: Ειδικός Παθολόγος Ιδιωτικό ιατρείο. Ειδική Σύμβουλος Υγείας στον ναυτιλιακό όμιλο Αγγελικούση

2014 - 2016: Επιμελήτρια Παθολόγος. Hellenic Healthcare Group.

2014 - 2016: Sanofi – Aventis. Έμμισθη ερευνήτρια στην κλινική δοκιμή AGREEMENT

2012 - 2014: Γενικό Νοσοκομείο "Γ. Γεννηματάς" Β Παθολογική κλινική, Διαβητολογικό Ιατρείο. Αθήνα

2009 - 2012: Πανεπιστήμιο Κεντάκυ, Λέξινγτον, Κεντάκυ, ΗΠΑ (University of Kentucky Healthcare System) Ειδικότητα Παθολογίας

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις

Ιατρικά περιοδικά

 1. 2019. Liakou CI, Afendras A, Polychronopoulos G, Skiadas C, Renieri D, Tsaknaki M, Filippopoulos I. Bioinformatics: Hyperlipidemia, Obesity and tobacco use among 2827 Greek Seafarers. Scand J Work Environ Health. 2019 May 28. pii: 3833. doi: 10.5271/sjweh.3833
 2. 2019. Liakou CI, Platis Y, Galanis D, Polychronopoulos G, Georgiadis T, Krikeli E. The case of Kikuchi lymphadenopathy. Int J Anesth Pain Med 2019, Volume 5. DOI: 10.21767/2471-982X-C1-006
 3. 2017. Rigakos G, Liakou CI, Felipe N, Orkoulas-Razis D, Razis E. Clinical Presentation, Diagnosis, and Radiological Findings of Neoplastic Meningitis. Cancer Control. 2017. Jan;24(1):9-21. Review.
 4. 2016. Liakou CI, Koh J, Tsimpidakis A, Rios K, Paskalis H,Pipilis A, Georgiadis T, Razis E. A tongue lesion as a sign of a systemic disease. Case Reports in Medicine. 2016;2016:6723575
 5. 2016. Farr OM, Sofopoulos M, Tsoukas M, Dincer F, Thakkar B, Sahin-Efe A, Filippaios A, Bowers J, Srnka A, Gavrieli A, Ko BJ, Liakou CI, Zaichenco L, Kanyuch N, Tseleni S, Mantzoros CS. GLP-1 receptors exist in the parietal cortex, hypothalamus, and medulla of human brains and the GLP-1 analog liraglutide administered in the context of a cross-over, randomized, placebo-controlled trial alters brain activity in response to highly desirable food cues in individuals with diabetes. Diabetologia. 2016 Feb 1.
 6. 2015. Liakou CI, Georgiou M, Rigakos G, Lampropoulos S, Razis E. Unusual mandibular metastasis of bladder cancer in a patient and two synchronous malignancies, bladder cancer and chronic lymphocytic leukemia in a single lymph node. A case report. Case Reports in Clinical Pathology, 2015, Vol. 2, No. 4 
 7. 2014. Moraitis D, Karanikou M, Liakou C, Dimas K, Tzimas G, Tseleni-Balafouta S, Patsouris E, Rassidakis GZ, Kouvaraki M. SIN1, a critical component of the mTOR-Rictor complex, is overexpressed and associated with AKT activation in medullary and aggressive papillary thyroid carcinomas. Surgery. 2014 Dec;156(6):1542-9.
 8. 2014. Atsaves V, Lekakis L, Drakos E, Leventaki V, Ghaderi M, Baltatzis GE, Chioureas D, Jones D, Feretzaki M, Liakou C, Panayiotidis P, Gorgoulis V, Patsouris E, Medeiros LJ, Claret F, Rassidakis GZ. The oncogenic JUNB/CD30 axis contributes to cell cycle deregulation in ALK+ anaplastic large cell lymphoma. British Journal of Heamatology. 2014 August 22.
 9. 2013. Gogali F, Paterakis G, Rassidakis GZ, Liakou CI, Liapi C. CD3-CD16-CD56bright immunoregulatory NK cells are increased in the tumor microenvironment and inversely correlate with advanced stages in patients with papillary thyroid cancer. Thyroid. 2013 May 31.
 10. 2012. Gogali F, Paterakis G, Rassidakis GZ, Kaltsas G, Liakou CI, Gousis P, Neonakis E, Manoussakis M, Liapi C. Phenotypical analysis of lymphocytes with suppressive and regulatory properties (tregs) and NK cells in the papillary carcinoma of thyroid. The Journal of clinical endocrinology and metabolism. 2012 May; 97(5):1474-82.
 11. 2011. Kouvaraki MA, Liakou C, Paraschi A, Dimas K, Patsouris E, Tseleni-Balafouta S, Rassidakis GZ, Moraitis D. Activation of mTOR signaling in medullary and aggressive papillary thyroid carcinomas. Surgery. 2011 Dec; 150(6):1258-65.
 12. 2009. Chen H, Liakou CI, Kamat A, Pettaway C, Ward J, Ng Tang D, Sun J, Jungbluth A, Troncoso P, Logothetis C, Sharma P Anti-CTLA-4 therapy results in higher CD4+ICOShi T cell frequency and IFN-γ levels in both non-malignant and malignant prostate tissues Proceedings of the National Academy of Science of USA (PNAS) Proc Natl Acad Sci USA. 2009 Feb 6 PMID: 19202079
 13. 2008. Liakou CI, Kamat A, Tang DN, Chen H, Sun J, Troncoso P, Logothetis C, Sharma P. CTLA-4 blockade increases IFNgamma-producing CD4+ICOShi cells to shift the ratio of effector to regulatory T cells in cancer patients. Proceedings of the National Academy of Science of USA (PNAS). 2008 Sep; 105(39): 14987-92.
 14. 2008. Carageorgiou H, Sideris AC, Messari I, Liakou CI, Tsakiris S. The effects of rivastigmine plus selegiline on brain acetylcholinesterase, (Na, K)-, Mg-ATPase activities, antioxidant status, and learning performance of aged rats. Neurophysciatr Dis Treat. 2008 Aug; 4 (4): 687-99
 15. 2008. Liakou, A.I., Arabatzi, K., Liakou, C.I., Theodorakis, M.J. Impact of obesity on cytokine secretion patterns following an oral glucose tolerance test in individuals with normal glucose tolerance. 2008. Review of Clinical Pharmacology and Pharmacokinetics. International Edition. Scopus Index.
 16. 2007. Liakou CI, Narayanan S, Ng Tang D, Logothetis CJ, Sharma P. Focus on TILs: Prognostic significance of tumor infiltrating lymphocytes in human bladder cancer. Cancer Immunity. 2007 Jun; 7(10): Review.
 17. 2006. Konoplev S, Rassidakis GZ, Estey E, Kantarjian H, Liakou CI, Huang X, Xiao L, Andreeff M, Konopleva M, Medeiros LJ. Overexpression of CXCR4 predicts adverse overall and event-free survival in patients with unmutated FLT3 acute myeloid leukemia with normal karyotype. Cancer. 2006 Mar; 109(6): 1152-1156.
 18. 2006. Sideris, A.C., Tsakiris, St., Messari, I., Liakou, C.I., Carageorgiou, H. Effects of rivastigmine plus selegiline [(-) deprenyl] on brain enzymes, antioxidant status and learning performance of aged rats. 2006.   Review of Clinical Pharmacology and Pharmacokinetics. International Edition. Scopus Index.

Κεφάλαια Βιβλίων

 1. Acne and nutrition. Liakou AI, Liakou CI, Zouboulis CC. Diet, Nutrition and the Skin. (2011) King’s College London.

Ανακοινώσεις Συνεδρίων

 1. 2019. Liakou CI, Afendras A, Polychronopoulos G, Skiadas C, Renieri D, Tsaknaki M, Filippopoulos Ioannis. Hyperlipidemia, Obesity and tobacco use among 2827 Greek Seafarers. April 23-24. 5th Edition of International Conference on Occupational Health and Public Safety. Berlin, Germany.
 2. 2019. Liakou CI, Platis Y, Batzios S, Galanis D, Polychronopoulos G, Panousis G, Papadopoulos S, Georgiadis T, Krikeli E. The case of Kikuchi Lymphadenopathy. March, 25-26, 8th International Conference, Internal Medicine and Patient Care. Rome, Italy.
 3. 2018. Liakou CI, Liakou AI, Polychronopoulos G, Skandalakis P. Guttate rash in an HIV patient. May. 44th Panhellenic Congress, Athens, Greece.
 4. 2017. Liakou CI, KatayounB, Polychronopoulos G. MONDOR DISEASE AS A FIRST SIGN OF THROMBOPHILIA. American College of Physicians Internal Medicine Meeting. Poster Presentation. April. San Diego CA 2017.
 5. 2016. Farr OM, Sofopoulos M, Tsoukas MA, Dincer F, Thakkar B, Sahin-Efe A, Filippaios A, Bowers J, Srnka A, Gavrieli A, Ko B, Liakou C, Kanyuch N, Tseleni S, Mantzoros CS. (2016, April) GLP-1 Receptors Exist in the Parietal Cortex, Hypothalamus, and Medulla of Human Brains and the GLP-1 Analog Liraglutide Administered in the Context of a Cross-over, Randomized, Placebo-Controlled Trial Alters Brain Activity in Response to Highly Desirable Food Cues in Individuals with Diabetes. Oral Presentation at ENDO 2016, Boston, MA, USA.
 6. 2016. Liakou CI, Papanikolaou K, Patrozou E (2016, February) A case of disseminated histoplasmosis leading to hemophagocytic syndrome. 2nd Panhellenic Congress on Continuing Education in Internal Medicine. Thessaloniki 2016.
 7. 2015. Liakou CI, Hadjiyassemi L, Rigakos G, Tsimpidakis A, Lampropoulos S, Razis E (2015, October). Bilaborating the obvious? Hyperalcemia due to primary hyperparathyroidism in cancer patients. Poster Presentation. Oncology Section. 14th European Congress of Internal Medicine; Moscow, Russia.
 8. 2013. Liakou CI, Papadopoulou M, Tsilimi K, Zacharaki A, Touliatou A (2013, December). Three cases of extrapulmonary tuberculosis. Oral presentation at 19th Panhellenic Conference of Internal Medicine. Athens, Greece.
 9. 2011. Liakou CI, Deep KS (2012, February). Diabetic ketoacidosis in Type 2 Diabetes. Oral presentation at 2011 Southern Society of General Internal Medicine Meeting; New Orleans, LA, USA.
 10. 2011. Liakou CI, Reynolds LR (2011, September). A case of Flatbush diabetes. Poster Presented in American College of Physicians, Kentucky Chapter.
 11. 2011. Liakou CI, Feddock CA (2011, April). Limb-girdle Muscular Dystrophy as a Cause of Acute Heart Failure. Poster Presented in American College of Physicians 2011 Annual Meeting; San Diego, CA, USA.
 12. Liakou CI, Feddock CA. (2011, February). Inherited Heart Failure? Oral presentation at 2011 Southern Society of General Internal Medicine Meeting; New Orleans, LA, USA.
 13. 2008. Atsaves V, Lekakis L, Feretzaki M, Leventaki V, Liakou CI, Drakos E, Claret FX, Jones D, Medeiros LJ, Patsouris E, Rassidakis GZ. (2008, September). JunB / CD30 signaling contributes to cell cycle progression through regulation of p14 and p21 in anaplastic large cell lymphoma. Poster presented at XIV Meeting of the European Association of Hematopathology; Bordeaux, France.
 14. 2008. P. Sharma, Liakou CI, A. Kamat, D. Ng Tang, H. Chen, J. Sun, P. Troncoso, C. Logothetis. (2008, October). CTLA-4 blockade increases IFNg-producing CD4+ICOShi cells to shift the ratio of effector to regulatory T cells in cancer patients. Poster presented at: ASCO-NCI-EORTC Annual Meeting on Molecular Markers in Cancer; Hollywood, FL, USA.
 15. 2008. Liakou AI, Arabatzi K, Liakou CI, Theodorakis MJ. (2008, May). Impact of obesity on cytokine secretion patterns following an oral glucose tolerance test in individuals with normal glucose tolerance. Poster presented at: 5th Panhellenic Congress of Pharmacology; Athens, Greece.
 16. 2007. Liakou CI, Chen Hong, Derek Ng. Tang,  Jing-jing Sun, Yong-Jun Liu, Curtis Pettaway, Ashish Kamat, Patricia Troncoso, Christopher Logothetis, and Padmanee Sharma. (2007, July) CD4+CD25+FOXP3+ regulatory T-cells are increased in the tumor microenvironment of prostate cancer patients. Poster presented at: SPORE Investigators Meeting, Baltimore, MD, USA.
 17. 2006. Liu SJ, Li YF, Liakou CI, Bushnell KM, Fernandez K, Bassie R, Hwu P, Lizee G, Radvanyi L. (2006, November). Phenotypic Analysis of Effector and Regulatory T Lymphocytes derived from fresh human melanomas. Poster presented at: AACR (American Association of Cancer Research) special meeting, Tumor Immunology: An Integrated Perspective; Miami, FL, USA.
 18. 2006. Liakou CI, Derek Ng. Tang, Yong-Jun Liu, Curtis Pettaway, Patricia Troncoso and Padmanee Sharma. (2006, October). Regulatory T- cells are increased in the tumor microenvironment of prostate cancer patients. Poster presented at: CRI Symposium: CANCER IMMUNOTHERAPY 2006; New York, NY, USA.

Επιτροπές

2018: Πρόεδρος, Επιτροπή Κλινικών Περιστατικών. Ετήσιο Συνέδριο Παθολογίας, 2018, Εταιρεία Εσωτερικής Παθολογίας, ΗΠΑ. Ντένβερ, Κολοράντο. (Chair. Clinical Vignette Committee. 2018 SGIM Annual Meeting, April 11-14, 2018. Denver, Colorado).

2017: Κριτής Αναρτημένων Ανακοινώσεων (Poster Judge). Εθνικός Διαγωνισμός Αναρτημένων Ανακοινώσεων (National Poster Finals). Αμερικανικό Κολλέγιο Παθολόγων, Ετήσιο Συνέδριο Εσωτερικής Παθολογίας, Σαν Ντιέγκο, ΗΠΑ. (American College of Physicians Internal Medicine Meeting. San Diego, CA).

2016: Επιτροπή Βραβείου "Stepping Strong". Πανεπιστήμιο Harvard. ΗΠΑ. (Stepping Strong Innovation Award Committee. Brigham and Women’s Hospital. Harvard University).

2014 - 2017: Μόνιμο Μέλος, Επιτροπή Κλινικής Ιατρικής (Clinical Care Committee). Society of General Internal Medicine, ΗΠΑ.

2016: Μέλος, Joint Commission International, Επιτροπή Ιατρών. Νοσοκομείο «Υγεία».

2016: Μέλος, Επιστημονική Επιτροπή. 38ο Αμερικανικό Συνέδριο Εσωτερικής Παθολογίας. Κριτής σε εργασίες που αφορούν Κλινικά Περιστατικά. (Clinical Vignette, Abstract Review Committee. Society of General Internal Medicine).

2015 - 2016: Μέλος, Επιτροπή Φαρμάκων. Νοσοκομείο «Υγεία».

2015: Μέλος, Επιστημονική Επιτροπή. 37ο Αμερικανικό Συνέδριο Εσωτερικής Παθολογίας. Κριτής σε Θέματα Υγείας Γυναίκας. (Women’s Health Abstract Review Committee. Society of General Internal Medicine).

2013: Μέλος, Επιστημονική Επιτροπή. 36ο Αμερικανικό Συνέδριο Εσωτερικής Παθολογίας. Κριτής σε Θέματα Παγκόσμιας Υγείας και Επαγρύπνησης. (Global Health Preparedness Abstract Review Committee. Society of General Internal Medicine).

2011 - 2012: Μέλος, Επιτροπή Επανεισαγωγών. Readmission Committee. University of Kentucky Healthcare system (ΗΠΑ).

2007: Μέλος, Διοικητικό Συμβούλιο Μεταδιδακτορικών Επιστημόνων, MD Anderson Cancer Center (Post-Doctoral Association Executive Committee) (HΠΑ).

2005: Οργανωτική Επιτροπή. 7ο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Φαρμακολογίας.

2000: Οργανωτική Επιτροπή. 7ο Συνέδριο Επιστημονικής Εταιρείας Φοιτητών Ελλάδας.

Μέλος Επιστημονικών Εταιρειών

 1. Full member, American College of Physicians (ACP). Member number: 01437793
 2. Full member, Society of General Internal Medicine. Associate member: 54706
 3. Full member, American Physician Scientist Association (APSA). Member number: CL-CK-1116
 4. Full member, Greek – American Medical College (GAMC).
 5. Full member, Kentucky medical association (KYMA). Member number: 21574
 6. Μόνιμο Μέλος Επιτροπής Κλινικής Ιατρικής, Εταιρεία Εσωτερικής Παθολογίας ΗΠΑ.
 7. Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών (ΙΣΑ). Αρ. μητρώου 060222
 8. Αρσάκειο, Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία.
 9. Επιστημονική Επιτροπή. Κριτής Επιστημονικών Εργασιών σε Συνέδρια Παθολογίας στις ΗΠΑ (2014, 2015, 2016).
 10. Μέλος, Συντακτική επιτροπή σε διεθνείς ιατρικές επιθεωρήσεις.

Βραβεία / Υποτροφίες

 1. 2018. Certificate of Appreciation. American Bureau of Shipping Academy. Angelicoussis Shipping Group for the continual endeavor and commitment in providing systematic corporate training for its shipboard and shore-based personnel.
 2. 2017. American College of Physicians. National Poster Competition Award. Early Career Physician Members. Βραβείο Κλινικού Περιστατικού, Αμερικανικό Κολλέγιο των Παθολόγων. Σαν Ντιέγο, ΗΠΑ.
 3. 2016. Outstanding Abstract Award. Αμερικανικό Συνέδριο Ενδοκρινολογίας. ENDO 2016. Βοστώνη, ΗΠΑ.
 4. 2014. Τιμητική Διάκριση από το Εθνικό Συμβούλιο Ελληνίδων ως μία από τις Ελληνίδες που βραβεύτηκαν από την Ακαδημία Αθηνών.
 5. 2013. Βραβείο Ακαδημίας Αθηνών.
 6. 2013. Βραβείο Ελληνικής Εταιρείας Εσωτερικής Παθολογίας.
 7. 2013. Βραβείο «Δ. Ίκκου» καλύτερης εργασίας. 40ο Πανελλήνιο συνέδριο Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού.
 8. 2012. Βραβείο καλύτερης έρευνας (Resident research award). University of Kentucky Internal Medicine.
 9. 2009. Υποτροφία Ελληνικής Ενδοκρινολογικής Εταιρείας για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.
 10. 2008. Βραβείο Προφορικής παρουσίασης. 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Παθολογοανατομίας.

Η ΙΑΤΡΟΣ Δρ. ΛΙΑΚΟΥ

Η Δρ. Λιάκου είναι Ειδικός Παθολόγος με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και κλινική εμπειρία στα μεταβολικά νοσήματα. 

περισσότερα »