Βιογραφικό

ΤΙΤΛΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
2014 Ελλάδα.
Τίτλος Ειδικότητας Παθολογίας.
2012 ΗΠΑ.
Τίτλος ειδικότητας Παθολογίας (American Board of Internal Medicine).

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ/ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ
 • Μεταδιδακτορικό Δίπλωμα. University of Texas, MD Anderson Cancer Center. USA
 • Ειδικότητα Εσωτερικής Παθολογίας. University of Kentucky. USA
 • Διδακτορική Διατριβή. Ιατρική Σχολή. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
 • Πτυχίο. Ιατρική Σχολή. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
2014 – σήμερα
Ειδικός Παθολόγος. Ιδιωτικό ιατρείο. Ειδική Σύμβουλος Υγείας στον όμιλο Αγγελικούση.
2014 – 2016
Επιμελήτρια Παθολόγος. Νοσοκομείο «Υγεία».
2014 – 2016
Sanofi – Aventis. Έμμισθη ερευνήτρια στην κλινική δοκιμή AGREEMENT.
2012 – 2014
Γενικό Νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς»
Β Παθολογική κλινική, Διαβητολογικό Ιατρείο. Αθήνα
2009 – 2012
Πανεπιστήμιο Κεντάκυ, Λέξινγτον, Κεντάκυ, ΗΠΑ (University of Kentucky Healthcare System) Ειδικότητα Παθολογίας

 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
Ιατρικά περιοδικά
 1. Rigakos G, Liakou CI, Felipe N, Orkoulas-Razis D, Razis E. Clinical Presentation, Diagnosis, and Radiological Findings of Neoplastic Meningitis. Cancer Control. 2017. Jan;24(1):9-21. Review.
 2. Liakou CI, Koh J, Tsimpidakis A, Rios K, Paskalis H,Pipilis A, Georgiadis T, Razis E. A tongue lesion as a sign of a systemic disease. Case Reports in Medicine.
 3. Farr OM, Sofopoulos M, Tsoukas M, Dincer F, Thakkar B, Sahin-Efe A, Filippaios A, Bowers J, Srnka A, Gavrieli A, Ko BJ, Liakou CI, Zaichenco L, Kanyuch N, Tseleni S, Mantzoros CS. GLP-1 receptors exist in the parietal cortex, hypothalamus, and medulla of human brains and the GLP-1 analog liraglutide administered in the context of a cross-over, randomized, placebo-controlled trial alters brain activity in response to highly desirable food cues in individuals with diabetes. Diabetologia. 2016 Feb 1.
 4. Liakou CI, Georgiou M, Rigakos G, Lampropoulos S, Razis E. Unusual mandibular metastasis of bladder cancer in a patient and two synchronous malignancies, bladder cancer and chronic lymphocytic leukemia in a single lymph node. A case report. Case Reports in Clinical Pathology, 2015, Vol. 2, No. 4
 5. Rigakos G, Liakou CI, Felipe N, Orkoulas-Razis D, Razis E. Neoplastic meningitis: clinical presentation, differential diagnosis, radiology, diagnosis. Cancer Control (invited review, under press)
 6. Moraitis D, Karanikou M, Liakou C, Dimas K, Tzimas G, Tseleni-Balafouta S, Patsouris E, Rassidakis GZ,
  Kouvaraki M. SIN1, a critical component of the mTOR-Rictor complex, is overexpressed and associated with AKT activation in medullary and aggressive papillary thyroid carcinomas. Surgery. 2014 Dec; 156(6):1542-9.
 7. Atsaves V, Lekakis L, Drakos E, Leventaki V, Ghaderi M, Baltatzis GE, Chioureas D, Jones D, Feretzaki M, Liakou C, Panayiotidis P, Gorgoulis V, Patsouris E, Medeiros LJ, Claret F, Rassidakis GZ. The oncogenic JUNB/CD30 axis contributes to cell cycle deregulation in ALK+ anaplastic large cell lymphoma. British Journal of Heamatology. 2014 August 22.
 8. Gogali F, Paterakis G, Rassidakis GZ, Liakou CI, Liapi C. CD3-CD16-CD56bright immunoregulatory NK cells are increased in the tumor microenvironment and inversely correlate with advanced stages in patients with papillary thyroid cancer. Thyroid. 2013. May 31.
 9. Gogali F, Paterakis G, Rassidakis GZ, Kaltsas G, Liakou CI, Gousis P, Neonakis E, Manoussakis M, Liapi C. Phenotypical analysis of lymphocytes with suppressive and regulatory properties (tregs) and NK cells in the papillary carcinoma of thyroid. The Journal of clinical endocrinology and metabolism. 2012 May; 97(5):1474-82.
 10. Kouvaraki MA, Liakou C, Paraschi A, Dimas K, Patsouris E, Tseleni-Balafouta S, Rassidakis GZ, Moraitis D. Activation of mTOR signaling in medullary and aggressive papillary thyroid carcinomas. Surgery. 2011 Dec; 150(6):1258-65.
 11. Chen H, Liakou CI, Kamat A, Pettaway C, Ward J, Ng Tang D, Sun J, Jungbluth A, Troncoso P, Logothetis C, Sharma P Anti-CTLA-4 therapy results in higher CD4+ICOShi T cell frequency and IFN-γ levels in both non-malignant and malignant prostate tissues Proceedings of the National Academy of Science of USA (PNAS) Proc Natl Acad Sci USA. 2009 Feb 6
 12. Liakou CI, Kamat A, Tang DN, Chen H, Sun J, Troncoso P, Logothetis C, Sharma P. CTLA-4 blockade increases IFNgamma-producing CD4+ICOShi cells to shift the ratio of effector to regulatory T cells in cancer patients. Proceedings of the National Academy of Science of USA (PNAS). 2008 Sep; 105(39): 14987-92.
 13. Carageorgiou H, Sideris AC, Messari I, Liakou CI, Tsakiris S. The effects of rivastigmine plus selegiline on brain acetylcholinesterase, (Na, K)-, Mg-ATPase activities, antioxidant status, and learning performance of aged rats. Neurophysciatr Dis Treat. 2008 Aug; 4 (4): 687-99
 14. Liakou CI, Narayanan S, Ng Tang D, Logothetis CJ, Sharma P. Focus on TILs: Prognostic significance of tumor infiltrating lymphocytes in human bladder cancer. Cancer Immunity. 2007 Jun; 7(10): Review.
 15. Konoplev S, Rassidakis GZ, Estey E, Kantarjian H, Liakou CI, Huang X, Xiao L, Andreeff M, Konopleva M, Medeiros LJ. Overexpression of CXCR4 predicts adverse overall and event-free survival in patients with unmutated FLT3 acute myeloid leukemia with normal karyotype. Cancer. 2006 Mar; 109(6): 1152-1156.

 

Κεφάλαια Βιβλίων
 1. Acne and nutrition. Liakou AI, Liakou CI, Zouboulis CC. Diet, Nutrition and the Skin. (2011) King’s College London.

 

Ανακοινώσεις Συνεδρίων
 1. Liakou CI, Liakou AI, Polychronopoulos G, Skandalakis P. Guttate rash on HIV positive patient. 44th Panhellenic Medical Conference, May 2018. Athens, Greece
 2. Liakou CI, KatayounB, Polychronopoulos G. MONDOR DISEASE AS A FIRST SIGN OF THROMBOPHILIA. American College of Physicians Internal Medicine Meeting. Poster Presentation. April. San Diego CA 2017.
 3. Farr OM, Sofopoulos M, Tsoukas MA, Dincer F, Thakkar B, Sahin-Efe A, Filippaios A, Bowers J, Srnka A, Gavrieli A, Ko B, Liakou C, Kanyuch N, Tseleni S, Mantzoros CS. (2016, Απρίλιος) GLP-1 Receptors Exist in the Parietal Cortex, Hypothalamus, and Medulla of Human Brains and the GLP-1 Analog Liraglutide Administered in the Context of a Cross-over, Randomized, Placebo-Controlled Trial Alters Brain Activity in Response to Highly Desirable Food Cues in Individuals with Diabetes. Προφορική Ανακοίνωση. ENDO 2016, Βοστώνη, ΗΠΑ.
 4. Λιάκου Χ, Παπανικολάου Κ, Πατρόζου Ε. (2016, Φεβρουάριος) Κλινικό περιστατικό με πολλαπλούς όζους σε ανοσοκατασταλμένο ασθενή. Ανηρτημένη Ανακοίνωση (Poster). 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Παθολογίας. Θεσσαλονίκη 2016.
 5. Liakou CI, Hadjiyassemi L, Rigakos G, Tsimpidakis A, Lampropoulos S, Razis E (2015, Οκτώβριος). Bilaborating the obvious? Hyperalcemia due to primary hyperparathyroidism in cancer patients. Ανηρτημένη Ανακοίνωση (Poster). 14ο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Εσωτερικής Παθολογίας. Μόσχα, Ρωσία.
 6. Moraitis D, Liakou CI, Karanikou M, Tzimas G, Tseleni-Balafouta S, Rassidakis GZ, Kouvaraki M. SIN1, a critical component of the mTOR-Rictor complex, is overexpressed and associated with AKT activation in Medullary and Aggressive Papillary Thyroid cancer. (2014, Απριλίος). Προφορική Ανακοίνωση. American Association of Endocrine Surgeons; 2014, Βοστώνη, ΗΠΑ.
 7. Λαμπρινούδης Γ, Τσιλίμη Κ, Λιάκου Χ, Παπαδοπούλου Μ, Ζαχαράκη Α, Τουλιάτου Α. (2014, Μάιος). Νευροαισθητήριος απώλεια ακοής. Μια σπάνια επιπολή της νευροβρουκέλλωσης. Προφορική Ανακοίνωση, 40ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, Αθήνα.
 8. Λιάκου Χ, Παπαδοπούλου Μ, Τσιλίμη Κ, Ζαχαράκη Α, Τουλιάτου Α (2013, Δεκέμβριος). Τρεις περιπτώσεις εξωπνευμονικής φυματίωσης. Προφορική ανακοίνωση, 19ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εσωτερικής Παθολογίας, Αθήνα.
 9. Liakou CI, Deep KS (2012, Φεβρουάριος). Diabetic ketoacidosis in Type 2 Diabetes. Προφορική Ανακοίνωση. 2012 Southern Society of General Internal Medicine Meeting; Νέα Ορλεάνη, ΗΠΑ.
 10. Liakou CI, Reynolds LR (2011, Σεπτέμβριος). A case of Flatbush diabetes. Ανηρτημένη Ανακοίνωση (Poster), Αμερικανικό Κολλέγιο Παθολογίας, Κεντάκυ, ΗΠΑ.
 11. Liakou CI, Feddock CA (2011, Απρίλιος). Limb-girdle Muscular Dystrophy as a Cause of Acute Heart Failure. Ανηρτημένη Ανακοίνωση (Poster), Αμερικανικό Κολλέγιο Παθολογίας, Ετήσιο Συνέδριο Εσωτερικής Παθολογίας, Σαν Ντιέγκο, ΗΠΑ.
 12. Liakou CI, Feddock CA. (2011, Φεβρουάριος). Inherited Heart Failure? Προφορική Ανακοίνωση. 2011 Southern Society of General Internal Medicine Meeting; Νέα Ορλεάνη, ΗΠΑ.
 13. Kouvaraki M, Liakou CI, Paraschi A, Dimas K, Patsouris E, Tseleni-Balafouta S, Rassidakis GZ, Moraitis D. (2011, Απρίλιος). Activation of mTOR signaling in medullary and aggressive papillary thyroid cancer. Προφορική Ανακοίνωση. American Association of Endocrine Surgeons; Χιούστον, ΗΠΑ.
 14. Atsaves V, Lekakis L, Feretzaki M, Leventaki V, Liakou CI, Drakos E, Claret FX, Jones D, Medeiros LJ, Patsouris E, Rassidakis GZ. (2008, Σεπτέμβριος). JunB / CD30 signaling contributes to cell cycle progression through regulation of p14 and p21 in anaplastic large cell lymphoma. Ανηρτημένη Ανακοίνωση (Poster) XIV Meeting of the European Association of Hematopathology; Μπορντώ, Γαλλία.
 15. P. Sharma, Liakou CI, A. Kamat, D. Ng Tang, H. Chen, J. Sun, P. Troncoso, C. Logothetis. (2008, Οκτώβριος). CTLA-4 blockade increases IFNg-producing CD4+ICOShi cells to shift the ratio of effector to regulatory T cells in cancer patients. Ανηρτημένη Ανακοίνωση (Poster) ASCO-NCI-EORTC Annual Meeting on Molecular Markers in Cancer; Φλόριντα, ΗΠΑ.
 16. Liakou AI, Arabatzi K, Liakou CI, Theodorakis MJ. (2008, Μάιος). Impact of obesity on cytokine secretion patterns following an oral glucose tolerance test in individuals with normal glucose tolerance. Ανηρτημένη Ανακοίνωση (Πόστερ). 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φαρμακολογίας. Αθήνα.
 17. Liakou CI, Chen Hong, Derek Ng. Tang,  Jing-jing Sun, Yong-Jun Liu, Curtis Pettaway, Ashish Kamat, Patricia Troncoso, Christopher Logothetis, and Padmanee Sharma. (2007, Ιούλιος) CD4+CD25+FOXP3+ regulatory T-cells are increased in the tumor microenvironment of prostate cancer patients. Ανηρτημένη Ανακοίνωση (Poster). SPORE Investigators Meeting. Βαλτιμόρη, ΗΠΑ.
 18. Liu SJ, Li YF, Liakou CI, Bushnell KM, Fernandez K, Bassie R, Hwu P, Lizee G, Radvanyi L. (2006, Νοέμβριος). Phenotypic Analysis of Effector and Regulatory T Lymphocytes derived from fresh human melanomas. Ανηρτημένη Ανακοίνωση (Poster). AACR (American Association of Cancer Research) special meeting, Tumor Immunology: An Integrated Perspective; Μαϊάμι, ΗΠΑ.
 19. Liakou CI, Derek Ng. Tang, Yong-Jun Liu, Curtis Pettaway, Patricia Troncoso and Padmanee Sharma. (2006, Οκτώβριος). Regulatory T- cells are increased in the tumor microenvironment of prostate cancer patients. Ανηρτημένη Ανακοίνωση (Poster). CRI Symposium: CANCER IMMUNOTHERAPY 2006; Νέα Υόρκη, ΗΠΑ.

 

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
2018
Πρόεδρος, Επιτροπή Κλινικών Περιστατικών. Ετήσιο Συνέδριο Παθολογίας, 2018, Εταιρεία Εσωτερικής Παθολογίας, ΗΠΑ. Ντένβερ, Κολοράντο. (Chair. Clinical Vignette Committee. 2018 SGIM Annual Meeting, April 11-14, 2018. Denver, Colorado)
2017
Κριτής Αναρτημένων Ανακοινώσεων (Poster Judge). Εθνικός Διαγωνισμός Αναρτημένων Ανακοινώσεων (National Poster Finals). Αμερικανικό Κολλέγιο Παθολόγων, Ετήσιο Συνέδριο Εσωτερικής Παθολογίας, Σαν Ντιέγκο, ΗΠΑ. (American College of Physicians Internal Medicine Meeting. San Diego, CA.)
2016
Επιτροπή Βραβείου “Stepping Strong”. Πανεπιστήμιο Harvard. ΗΠΑ. (Stepping Strong Innovation Award Committee. Brigham and Women’s Hospital. Harvard University.)
2014 – 2017
Μόνιμο Μέλος, Επιτροπή Κλινικής Ιατρικής (Clinical Care Committee). Society of General Internal Medicine, ΗΠΑ.
2016
Μέλος, Joint Commission International, Επιτροπή Ιατρών. Νοσοκομείο «Υγεία».
2016
Μέλος, Επιστημονική Επιτροπή. 38ο Αμερικανικό Συνέδριο Εσωτερικής Παθολογίας. Κριτής σε εργασίες που αφορούν Κλινικά Περιστατικά. (Clinical Vignette, Abstract Review Committee. Society of General Internal Medicine).
2015 – 2016
Μέλος, Επιτροπή Φαρμάκων. Νοσοκομείο «Υγεία»
2015
Μέλος, Επιστημονική Επιτροπή. 37ο Αμερικανικό Συνέδριο Εσωτερικής Παθολογίας. Κριτής σε Θέματα Υγείας Γυναίκας. (Women’s Health Abstract Review Committee. Society of General Internal Medicine).
2013
Μέλος, Επιστημονική Επιτροπή. 36ο Αμερικανικό Συνέδριο Εσωτερικής Παθολογίας. Κριτής σε Θέματα Παγκόσμιας Υγείας και Επαγρύπνησης. (Global Health Preparedness Abstract Review Committee. Society of General Internal Medicine.)
2011 – 2012
Μέλος, Επιτροπή Επανεισαγωγών. Readmission Committee. University of Kentucky Healthcare system. (ΗΠΑ)
2007 – 2008
Μέλος, Διοικητικό Συμβούλιο Μεταδιδακτορικών Επιστημόνων, MD Anderson Cancer Center (Post-Doctoral Association Executive Committee). (ΗΠΑ)
2005
Οργανωτική Επιτροπή. 7ο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Φαρμακολογίας.
2000
Οργανωτική Επιτροπή. 7ο Συνέδριο Επιστημονικής Εταιρείας Φοιτητών Ελλάδας.

 

ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
 1. Full member, American College of Physicians (ACP). Member number: 01437793
 2. Full member, Society of General Internal Medicine. Associate member: 54706
 3. Full member, American Society of Clinical Oncology (ASCO). Member number: c80561
 4. Full member, American Physician Scientist Association (APSA). Member number: CL-CK-1116
 5. Associate member, American Association of Cancer Research (AACR). Member number: 146939
 6. Full member, Greek – American Medical College (GAMC).
 7. Full member, MD Anderson Alumni and Faculty Association.
 8. Full member, Kentucky medical association (KYMA). Member number: 21574
 9. Μόνιμο Μέλος Επιτροπής Κλινικής Ιατρικής, Εταιρεία Εσωτερικής Παθολογίας ΗΠΑ.
 10. Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών (ΙΣΑ). Αρ. μητρώου 060222
 11. Αρσάκειο, Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία.
 12. Επιστημονική Επιτροπή. Κριτής Επιστημονικών Εργασιών σε Συνέδρια Παθολογίας στις ΗΠΑ (2014, 2015, 2016).
 13. Μέλος, Συντακτική επιτροπή σε διεθνείς ιατρικές επιθεωρήσεις.

 

ΒΡΑΒΕΙΑ/ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ
 1. 2018. Certificate of Appreciation. American Bureau of Shipping Academy. Angelicoussis Shipping Group for the continual endeavor and commitment in providing systematic corporate training for its shipboard and shore-based personnel.
 2. 2017. American College of Physicians. National Poster Competition Award. Early Career Physician Members. Βραβείο Κλινικού Περιστατικού, Αμερικανικό Κολλέγιο των Παθολόγων. Σαν Ντιέγο, ΗΠΑ.
 3. 2016. Outstanding Abstract Award. Αμερικανικό Συνέδριο Ενδοκρινολογίας. ENDO 2016. Βοστώνη, ΗΠΑ.
 4. 2014. Τιμητική Διάκριση από το Εθνικό Συμβούλιο Ελληνίδων ως μία από τις Ελληνίδες που βραβεύτηκαν από την Ακαδημία Αθηνών.
 5. 2013. Βραβείο Ακαδημίας Αθηνών.
 6. 2013. Βραβείο Ελληνικής Εταιρείας Εσωτερικής Παθολογίας.
 7. 2013. Βραβείο «Δ. Ίκκου» καλύτερης εργασίας. 40ο Πανελλήνιο συνέδριο Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού.
 8. 2012. Βραβείο καλύτερης έρευνας (Resident research award). University of Kentucky Internal Medicine.
 9. 2009. Υποτροφία Ελληνικής Ενδοκρινολογικής Εταιρείας για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.
 10. 2008. Βραβείο Προφορικής παρουσίασης. 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Παθολογοανατομίας.