του οποίου είναι μέλος και στέλεχος σε επιτροπές, σχετικά με την διάγνωση, αντιμετώπιση και πρόληψη για τον κορονοϊό.